3R-projektet

Formålet med 3R (Respire, Remember, Respond) Følelsesmæssig Intelligens for at reducere tilbagefald er et projekt med formål at forbedre den sociale tilpasningsevne og modstandsdygtighed for lovovertrædere, at fremme deres reintegration i samfundet, og som slutresultat, at reducere tilbagefald til kriminalitet. I den forstand bør følelsesmæssig intelligens interventioner gives til fanger, der vil blive løsladt inden for 6 måneder. Som supplement til denne foranstaltning bør der undervises i social tilpasning for lovovertrædere senest 3-6 måneder efter deres løsladelse. Projektet har planer om at vise betydningen af anvendelsen af Følelsesmæssig Intelligens værktøjer og strategier for indsatte, der vil blive frigivet inden for 6 måneder for at reducere niveauet af tilbagefald. Projektet vil have en dobbelt interventionslinje, både med indsatte og med folk, der støtter de indsatte i deres forsøg på at reintegrere sig i samfundet: vagter, fængselsinspektører og socialarbejdere, men også ngo’er i overvågningen uden for fængslet. Programmet her et doblet fokus. På den ene side vil det arbejde med indsatte og på den anden side de mennesker, der udgør støttestrukturen for indsatte i deres reintegration i samfundet. For fanger synes det attraktivt at tilbyde et omfattende program, der vil hjælpe indsatte med at lære at integrere følelsesmæssig intelligens i deres hverdag, for eksempel, har træningssessionerne blandt andet fokus på stresshåndtering, selvbevidsthed og selvregulering. Parallelt med dette program for indsatte, bør et andet tilbydes til folk, hvis rolle det er at støtte de indsatte i deres forsøg på at reintegrere i samfundet. Disse omfatter vagter, fængselsinspektører og socialrådgivere (overvågning i fængslet), men også NGO og andre former for organisationer (overvågning udenfor fængslet) under hensyntagen til den ekstreme betydning af opfølgningen i de første måneder efter løsladelsen.

3R-projektet vil udvikle, afprøve og implementere en ramme af metodologi, værktøjer, læringsprogrammer og anbefaling til begge mål. Målet er at give de indsatte mulighed for at være opmærksomme på deres muligheder for at designe en anden og ny fremtid fra deres sidste måneder i fængsel og deres øjeblikkelige løsladelse, overtagelse af ansvar og beslutninger og handlinger, der tænker i deres genintegration i samfundet. Det overordnede mål med dette projekt er at indføre en uddannelses metode baseret på Følelsesmæssig Intelligens mod vold og aggressivitet som arbejdsredskaber i fængselscentre for at bryde cirklen af tilbagefald. Vores metode er at starte på græsrodsniveau, og derfor er vores målgruppe involveret i alle trin i projektet.

Specifikke Mål

1) Et kort over introduktionen af den følelsesmæssige intelligens i partnerlandenes CJS (Correctional Justice System).

2) Tilpasse de eksisterende læringserfaringer, der er identificeret som positiv praksis inden for partnerskabet.

3) Udvikle 3R-læringssystemet for CJS-klienter og i et andet trin uddanne fagfolk, der arbejder sammen med dem (pilot i landepartnere gennem hele et initiativ baseret på livslang læring)

4) Eksponere – mindst – 140 indsatte og 42 CJS-medarbejdere og ngo’er i hele partnerskabet til nøglekompetencebaseret læringserfaring.

5) Stimulere integrationen af fanger i lokalsamfundet og lovovertrædere, der anvender tidligere testede strategier

6) Øge bevidstheden blandt involverede lokalsamfunds om betydningen af følelsesmæssig intelligens som et redskab til reintegration af indsatte og lovovertrædere.

7) Integrere den overførte 3R-metode i partneres nationale uddannelsespraksisser (for indsatte og deres reintegrationsprogram.)  

8) Sætte fokus på værdien af 3R-metodologi samt bæredygtigheden af de metoder og produkter, der følger af projektet, ved på EU-plan at rådgive om, hvordan hullerne i de præventive metoder mod tilbagefald kan udfyldes ved hjælp af nøglekompetenceuddannelse.

Resultater – Slutprodukter
• En liste over 10 vigtigste følelsesmæssige færdigheder, som de indsatte har brug for i deres forsøg på at reintegrere i samfundet.

• To træningspiller og to læringsværktøjer (værktøjskasse) for hver af de tidligere definerede færdigheder.

• En liste over 10 vigtigste følelsesmæssige færdigheder, som vagterne, fængselsinspektører og socialrådgivere har brug for i deres daglige forhold til de indsatte og deres støtte til genintegration.

• To træningspiller og to læringsværktøjer til hver af disse tidligere definerede færdigheder.

• Informationsnotat om projektet og links til onlineressourcer.

• Et websted for ubestemt vedligeholdelse af onlinekurset og kontaktoplysninger på vejledere.