Nyheder

Opstartsmøde

3R-projektet er startet! november 2020 fandt det første møde i vores projekt sted. Mødet fandt sted på online med deltagelse af repræsentanter fra alle projektets partnere fra Rumænien, Polen, UK, Danmark og Spanien.

Kick-off møde var afsat til præsentation af projektets mål samt for at udvikle arbejdsplanen for hele projektet. De vigtigste spørgsmål blev sat for de første seks måneder af projektgennemførelsen. Ifølge ansøgningen vil partnerskabet arbejde på den første IO i seks måneder og drøfte den næste IO på det næste møde i Granada i Spanien i slutningen af juni 2021.

Staff Training C1

Den 20.-22.10.2021 i Cordoba, Spanien, fandt den første personaleuddannelse afholdt til at lære undervisere at bruge værktøjer fra 3R-projekter i det daglige arbejde i fængsler. Der var tilstede 3 deltagere fra hvert projektland – RO, PL, ES, DK og UK.