Więźniowie

Zaufanie do siebie

Zaufanie do siebie

Wejście

Tolerancja

Tolerancja

Wejście

Wytrwałość

Wytrwałość

Wejście

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Wejście

Identyfikacja emocji

Identyfikacja emocji

Wejście

Przeformułowanie

Przeformułowanie

Wejście

Cierpliwość

Cierpliwość

Wejście

Samomotywacja

Samomotywacja

Wejście

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji

Wejście

Asertywność

Asertywność

Wejście