Aktualności

Pierwsze spotkanie projektowe!

Projekt 3R ruszył! 9 listopada 2020 odbyło się pierwsze spotkanie naszego projektu. Spotkanie odbyło się on-line z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów projektu z Rumunii, Polski, Wielkiej Brytanii, Danii i Hiszpanii. Spotkanie wstępne poświęcone było prezentacji założeń i celów projektu, a także opracowaniu planu pracy dla całego projektu. Najważniejsze tematy zostały ustalone na pierwsze 6 miesięcy realizacji projektu. Zgodnie z wnioskiem stowarzyszenie będzie pracować nad pierwszym OI przez 6 miesięcy i omówić kolejne OI podczas kolejnego spotkania w Granadzie w Hiszpanii pod koniec czerwca 2021 r.

Szkolenie trenerów C1

W dniach 20-22.10.2021 w Kordobie w Hiszpanii odbyło się pierwsze szkolenie personelu poświęcone nauczeniu trenerów korzystania z narzędzi projektu 3R w codziennej pracy w więzieniach. Obecnych było po 3 uczestników z każdego kraju projektu: RO, PL, ES, DK i UK.