Witamy w projekcie 3R!

3R (Respire, Remember, Respond) Inteligencja Emocjonalna na rzecz ograniczania recydywy

Celem projektu 3R (Respire, Remember, Respond) Inteligencja emocjonalna na rzecz ograniczania recydywy jest poprawa zdolności przystosowania się i odporności społecznej osadzonych, promowanie ich reintegracji ze społeczeństwem, a w rezultacie zmniejszenie recydywy. W tym sensie interwencje w zakresie inteligencji emocjonalnej powinny być udzielane więźniom, którzy zostaną zwolnieni w ciągu 6 miesięcy.
Aby uzupełnić ten środek, przestępcy powinni otrzymać narzędzia służące przystosowaniu społecznemu w ciągu co najmniej 3-6 miesięcy od ich zwolnienia.
Projekt planuje pokazać, jak ważne jest zastosowanie narzędzi i strategii inteligencji emocjonalnej wobec osadzonych, którzy zostaną zwolnieni w ciągu 6 miesięcy w celu zmniejszenia poziomu recydywy. Projekt będzie miał podwójną linię interwencji, zarówno wobec osadzonych, jak i osób, które wspierają osadzonych w ich próbach reintegracji społecznej: strażników i pracowników socjalnych, ale także organizacji pozarządowych w monitoringu poza więzieniem.
Projekt ma dwie grupy docelowe. Z jednej strony będzie współpracować z osadzonymi, a z drugiej z osobami, które tworzą systemy wsparcia osadzonych w ich reintegracji społecznej.
W przypadku więźniów wydaje się pożądane zaoferowanie kompleksowego programu, który pomoże osadzonym nauczyć się, jak włączać praktyki inteligencji emocjonalnej do ich codziennego życia, na przykład, organizować sesje szkoleniowe skupiające się na radzeniu sobie ze stresem, samoświadomości i samoregulacji. Równolegle do tego programu dla osadzonych należy zaproponować inny program dla osób, których rolą jest wspieranie osadzonych w ich próbach reintegracji ze społeczeństwem.
Należą do nich strażnicy, naczelnicy i pracownicy socjalni (monitorujący więzienie), ale także organizacje pozarządowe i innego rodzaju (monitorowanie poza więzieniem), biorąc pod uwagę ogromne znaczenie działań następczych w pierwszych miesiącach po zwolnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *